งานกิจกรรม CSR 2016  โรงเรียนวัดถนนกระเพรา จังหวัดระยอง  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

 

  

 DSC05248 DSC05387

DSC05365 DSC05383 

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05455

DSC05406 DSC05400

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

 DSC05400 DSC05455

DSC05406 DSC05394

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

DSC05394 DSC05400

DSC05406 DSC05455

 

 

โครงการ " ช่วยน้องมีนํ้าใช้ในหน้าแล้ง" ณ โรงเรียนบ้านองสิต อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 20-21 พฤษจิกายน 2015

Project " Helps to Have Water in the Dry Season" at Baan Ongsit School, Srisawat District, Karnchanaburi Province , 20-21 November 2015

 

 

DSC07647 DSC07651

DSC07680 DSC07698

DSC07749 DSC07769

DSC07801 DSC07916

DSC08134 DSC08163

DSC08195 DSC08247

DSC08269 DSC08289

DSC08294 DSC08440

DSC08518 DSC08453

DSC08531 DSC08538

DSC08559 DSC08564

DSC08622 DSC08625

 

  

 

Contact us

Office Address
15th Floor,
Unit no.1501-1502,
United Center Building,
323 Silom Road, Silom,
Bangrak , Bangkok 10500

Tel. 02-401-9560
Fax. 02-401-9561
___________________

Factory Address
50-50/1 Moo 8, Setthakit 1  
Road, Khlong Maduea, Krathum Baen, 
Samut Sakhon 74110 Thailand

Tel. 034 878 187-91
Fax. 034 878 185-86